Oferta web

¡39,99€!*

Renovació de carnet

La legislació espanyola obliga a renovar el permís de conduir quan ha finalitzat el seu període de vigència.

Reservar cita online

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i Google

Què haig de fer?

Només has d'acostar-te al nostre centre amb el teu dni/*nie i el teu permís de conduir o app MiDGT. Et realitzarem l'exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

Oferta reserva online

Centre mèdic Barcelona Fòrum-Diagonal Mar

Centre mèdic Barcelona Diputació-Eixample

Centre mèdic Barcelona Urgell-Eixample

¡39,99€!*

Tarifes

 • Renovació del permís de conduir
  39,99 €* (sense reserva web 47,32 €)
 • Renovació professionals (C, D...)
  39,99 €* (sense reserva web 47,32 €)
 • Bescanvi del permís de conduir
  39,99 € (sense reserva web 45,80 €)

Taxes de Trànsit

 • General:

24,58 €

 • Terminis inferiors a l'establert per edat a causa de raons mèdiques:
  • Fins a 4 anys: 19,67 €
  • Fins a 3 anys: 14,75 €
  • Fins a 2 anys: 9,83 €
  • 1 any o menys: 4,92 €
 • Majors de 70 anys:

55 € sense taxes

Obtenir més informació

Taxes no incloses en el preu de la renovació del carnet. Pàrquing gratuït per als nostres clients (consultar condicions)

A tenir en compte

 • Pots tramitar la renovació del teu permís de conduir fins a 3 mesos abans de la seva caducitat, sense perdre data de vigéncia.
 • No necessites portar fotografía
 • Nosaltres ens encarreguem de tota la tramitació per a renovar el teu permís de conduir. Ja no és necessari que vagis a trànsit
 • Surts amb un provisional, vàlid durant 180 dies, i en uns dies reps el carnet en el teu domicili.
 • Sense cita prèvia.
 • Pàrquing gratuït (consultar condicions).

*Segons la reglamentació els ciutadans estrangers residents a Espanya pertanyents d'algun país de la UE han de renovar el seu permís de conduir des de Gener de 2015.

Carnets professionals

Permís C1-C camió
Permís C1

Per a automòbils la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3500 kg i no sobrepassi els 7500 kg.

Permís D1-D autobús
Permís D1-D

Vehicles acoblats i camions amb diferents restriccions de massa màxima autoritzada.

Permís C1-C-D1-D+E trailer
Permís C1+E, C, C+E

Diferents tipus d'autobusos i conjunts de vehicles acoblats amb restriccions específiques.

Preguntes freqüents

Quan haig de renovar el permís de conduir?

La legislació espanyola obliga a renovar el carnet de conduir un cop finalitzat el període de vigència.

Cada Permís de Conducció té un període de vigència (veure període de vigència).

La vigència dels permisos està condicionada que el titular no hagi perdut totalment els seus punts i que mantingui els requisits exigits per atorgar-los.

Igualment, el període de vigència de les diverses classes de permís es pot reduir si, al temps de la seva concessió o de la pròrroga de la seva vigència, es comprova que el titular pateix malaltia o deficiència que, si bé de moment no impedeix conduir, és susceptible de agreujar-se.

Causes que impedeixen la renovació:

a) La privació per resolució judicial del dret a conduir vehicles de motor.

b) La intervenció, mesura cautelar o suspensió del permís o llicència, tant s'hagin acordat en via judicial o administrativa.

Quin és el període de vigència?

El permís de la classe B té un període de vigència de 10 anys fins a 65 anys. A partir dels 65 anys, la vigència és de 5 anys.

Els permisos de les classes professionals, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E:

*Cinc anys mentre el titular no compleixi els 65 anys.

*A partir dels 65 anys el període de vigència serà de tres anys.

Quan puc realitzar la meva renovació del permís de conduir?

La sol·licitud de pròrroga del permís o llicència es pot presentar tres mesos abans de la data de la pèrdua de vigència.

Avançar la presentació de la sol·licitud no suposa, en cap cas, pèrdua de dies de validesa, ja que la pròrroga es començarà a comptar des de la data en què lautorització que es vol renovar perd vigència.

Quant costa renovar el meu permís de conduir?

El preu de la renovació del permís de conduir resulta de sumar:

(1) les taxes de renovació, fixades per la DGT i actualitzades cada any, i

(2) els honoraris del reconeixement psicofísic. El cost bàsic és de 47,32€ però si es reserva per la nostra web es redueix a 39,99€

Per a una persona de 70 o més anys, la renovació té un cost fix de 55€.

Puc renovar el meu carnet si ja ha caducat? I si fa molts anys?
El titular d'un permís de conduir caducat no el perd, sense importar quant temps hagi transcorregut. Podrà obtenir la pròrroga sense problemes ni costos afegits (en alguns casos de llicències de ciclomotor molt antigues pot ser necessari tramitar la seva regularització per la DGT)
Tinc problemes de visió i/o una malaltia crònica, puc renovar el meu permís de conduir?
Si necessites ulleres de visió llunyana hauràs de portar-les per al reconeixement. Si tens alguna malaltia crònica o altres problemes de salut (infarts, ictus, etc), pot ser necessari que aportacions un informe mèdic per a poder valorar les possibles restriccions o adaptacions del teu permís de conduir.

Ciutadans comunitaris

Segons reglamentació de 2014, i d'acord amb les directrius europees, és necessari que totes aquelles persones amb permís de conducció comunitari i residents a Espanya renovin el seu permís de conducció a  Espanya en els següents casos:

a) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris que hagin caducat o pròxims a caducar.

b) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris indefinits o amb un termini de vigència superior a 15 anys per a permisos del Grup 1 (AM, A1, A2, A, B i BE) o un termini superior a 5 anys per a permisos del Grup 2  (professionals, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) sempre que tinguin la residència legal a Espanya transcorreguts dos anys des del 19 de gener de 2013, o anterior.