Oferta web

¡45€!

Llicència d'animals

La tinença de qualsevol animal classificat com a potencialment perillós requerirà la prèvia obtenció d'una llicència administrativa, per a la qual se sol·licitarà el certificat mèdic corresponent.

Reservar cita online

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i Google

Què haig de fer?

Només cal portar el teu DNI.

Oferta reserva online

Centre mèdic Barcelona Fòrum-Diagonal Mar

Centre mèdic Barcelona Diputació-Eixample

Centre mèdic Barcelona Urgell-Eixample

¡45€!

A tenir en compte

  • Realitzem i t'entreguem a l'acte el certificat d'aptituds psicofísiques obligatori per a l'obtenció o la renovació de llicència de gossos perillosos.
  • Només cal portar el teu DNI.
  • Necessitaràs una fotografia de carnet, que et podem fer nosaltres o bé portar-ho tu.
  • Sense cita prèvia.
  • Pàrquing gratuït (consultar condicions).
  • Hi ha certs requisits que has de complir per obtenir aquesta llicència.

REQUISITS

Llegir més

Segons la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos tenen la qualificació de gossos potencialment perillosos: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino , Tosa Inu, Akita Inu i les seves cruïlles.

La tinença de qualsevol animal classificat com a potencialment perillós requerirà la prèvia obtenció d'una llicència administrativa, per a la qual se sol·licitarà el certificat mèdic corresponent.

Aquesta llicència serà atorgada per l'Ajuntament del municipi de residència del sol·licitant, o, amb constància prèvia en aquest Ajuntament, per l'Ajuntament en què es realitza l'activitat de comerç o ensinistrament, una vegada verificat el compliment de, almenys, els següents requisits:

  • Ser major d'edat i no estar incapacitat per proporcionar les cures necessàries a l'animal.
  • No haver estat condemnat per delictes d?homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d?associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença animals potencialment perillosos.
  • Certificat daptitud psicològica.
  • Acreditació dhaver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ser causats pels seus animals, per la quantia mínima que reglamentàriament es determini