Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei més informació acceptar

COM RENOVAR EL TITOL NÀUTIC?

  • Ara ja pots renovar el teu titol nàutic per internet

  • Les Titulacions Nàutiques d’Esbarjo s’han de renovar, en general, cada 10 anys a partir de la data d’expedició, i els majors de 70 anys cada 5 anys. També cal realitzar aquest tràmit quan hi ha pèrdua, robatori, deterioració, canvi de dades personals o modificació de les atribucions de la titulació.

    Ara hi ha la possibilitat de realitzar aquest tràmit per internet sempre que s’hagi aprovat la part teòrica a Catalunya i s’hagi realitzat les pràctiques en acadèmies homologades per la Generalitat de Catalunya.

    Per aquest tràmit necessitarà, a més a més del pagament d’una taxa de renovació (que pot fer mitjançant l’aplicació quan inici el tràmit per internet), un informe d’aptitud psicofísica pel maneig d’embarcacions d’esbarjo, el qual li podem fer en qualsevol dels nostres centres mèdics.

    Per consultar com pot fer aquest tràmit ja sigui presencialment en determinades oficines o per internet, pot clicar el següent enllaç on pot trobar tota la informació i iniciar la renovació:

    Renovar un títol. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat)