Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei més informació acceptar

llicència armesLlicència d'armes

 • Per obtenir o renovar qualsevol llicència d'armes, serà necessari que aportacions un certificat mèdic expedit per un Centre de Reconeixements Mèdics.

 • Oferta reserva online:

  A TENIR EN COMPTE

  • Realitzem i et lliurem a l'acte el certificat d'aptituds psicofísiques. obligatori per a l'obtenció o renovació de la llicència d'armes.
  • Només has de portar el teu DNI.
  • Necessitaràs una fotografia de carnet, que et podem fer nosaltres o bé portar tu.
  • Sense cita prèvia.
  • Pàrquing gratuït.
 • Tipus de llicències:

 • 1. Tipus B - pistoles i revòlvers

  Han de renovar-se cada 3 anys. A partir dels 60 anys s'haurà de visar cada 2 anys, prèvia aportació de l'interessat de l'informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat. A partir dels 70 s'haurà d'efectuar la renovació de manera anual.

  Instancia
  2. Tipus C - Llicència d'armes per a vigilància i guarderia

  La llicència d'armes tipus C empara les armes de foc de les categories 1ª, 2ª.1 i 3ª.2, o les armes de guerra a les quals es refereix l'apartat 3 de l'article 6 del Reglament d'Armes, segons el servei a prestar.

  Aquesta llicència està reservada als vigilants de seguretat i escortes privats de les empreses de seguretat, als vigilants d'explosius i als guardes rurals.

  Les llicències de tipus C tindran validesa exclusivament durant el temps de prestació del servei de seguretat determinant de la seva concessió i mancaran de validesa quan els seus titulars es trobin fos de servei.

  La vigència de les llicències estarà condicionada al manteniment dels requisits exigibles per al seu atorgament. Els òrgans competents per a la seva expedició poden comprovar a qualsevol moment tal manteniment i, en cas contrari, procediran a revocar-les.

  En les llicències d'armes tipus C s'ha d'actualitzar la fotografia del document cada 5 anys.

  Instancia
  3. Tipus D - Llicència d'armes llargues ratllades  per a caça major

  Tenen una validesa de 5 anys. Les persones majors de 60 anys necessitaran visar-la cada 2 anys i les majors de 70 anys s'hauran de renovar amb caràcter anual.

  Instancia
  4. Tipus I - armes de tir esportiu i escopetes de caça

  Vigència de 5 anys. A partir dels 60 anys s'haurà de visar cada 2 anys, prèvia aportació de l'interessat de l'informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat. A partir dels 70 s'haurà d'efectuar la renovació de manera anual.

  Instancia
  5. Tipus F - Llicència d'armes per a ús en camps, galeries i polígons de tir

  Termini de validesa de la llicència 3 anys; aquells esportistes que, excepte casos excepcionals, no hagin realitzat durant un any activitats esportives, perdran la llicencia tipus F.

  Instancia
 • Documentació que s'ha d'aportar a la Guàrdia Civil:

  • Instància que correspongui en cada cas.
  • Certificat d'aptituds psicofísiques.
  • Certificat d'antecedents penals o, si escau, autorització de l'interessat per a la consulta de les seves dades en els arxius de l'Administració (Registre Central de Penats i Rebels).
  • Certificat d'antecedents sobre violència de gènere o, si escau, autorització de l'interessat per a la consulta de les seves dades en els arxius de l'Administració (Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència de Gènere)
  • Fotocòpia del DNI o si escau, autorització de l'interessat per a la consulta de les seves dades en els arxius de l'Administració (Sistema de Verificació de Dades i Residència)
  • Acreditar la dedicació a l'esport de la caça o fotocòpia de la llicència de caça.
  • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent per a l'expedició de la llicència, model 790
 • VER MODEL